บริษัท เอพีเอส กรุ๊ป จำกัด
ผู้แทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้าน คอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และ อุปกรณ์ด้านไอที

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ลูกค้าใช้ของที่มีคุณภาพและราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุนในการแข่งขันได้

 


Visitors: 10,449